Piotr Skawiński

Kancelaria Adwokacka

SZKOLENIA

Piotr Skawiński Kancelaria Adwokacka - w ramach oferowanych dla Państwa usług prawnych - prowadzi szkolenia o charkaterze zamkniętym. Skierowane sa one głównie do przedsiębiorców (zarówno tych mniejszych jak i dużych spółek prawa handlowego), jednostek administracji zespolonej i niezespolonej, samorządów. Realizowane przez Kancelarię skzolenia to usługa prawna polegająca na doradztwie prawnym i otwartej konsultacji, obejmującej pogłębioną i zindywidualizowaną analizę wskazanej w temacie szkolenia problematyki prawnej. 

Swoimi tematami obejmują problematykę zwiazaną z ochroną danych osobowych, dostepem do informacji publicznej, praktycznych aspektów postępowania administracyjnego, prawa ochrony własności przemysłowej i praw autorskich oraz - w szerokim zakresie - problematyki związanej z funduszami europejskimi.

 

TEMATY SZKOLEŃ:

 1. Prawo ochrony danych osobowych oraz prawo dostępu do informacji publicznej w aspekcie funkcjonowania jednostek administracji publicznej (urzędów, inspektoratów, itp.).
  - prowadzący: adw. Piotr Skawiński, r.pr. Jaromir Miaskowski, prof. KUL dr hab. n. prawnych Paweł Fajgielski;
   
 2. Praktycznego zastosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w przez jednostki administracji publicznej (urzędy, inspektoraty, itp.) – ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w oparciu o orzecznictwo sądowoadministrcyjne
  - prowadzący: adw. Piotr Skawiński, r.pr. Jaromir Miaskowski, r.pr. dr n. prawnych Katarzyna Miaskowska - Daszkiewicz;
   
 3. Prawo własności przemysłowej, prawa autorskie i pokrewne - jak skutecznie chronić własne prawa i nie naruszać praw innych.
  - Prowadzący: adw. Piotr Skawiński, r.pr. Jaromir Miaskowski;
   
 4. Policja w Twojej firmie - poznaj swoje prawa i obowiązki.
  - Prowadzący: adw. Piotr Skawiński, r.pr. dr Przemysław Pytlak, r.pr. Jaromir Miaskowski

 

TEMATY SZKOLEŃ dotyczące funduszy europejskich:

 1. Procedura rozpatrywania protestów (odwołań) i postępowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących negatywnej oceny projektu.
  - Prowadzący: r.pr. dr Przemysław Pytlak, adw. Piotr Skawiński;
   
 2. Zasada kwalifikowalności geograficznej projektu. 
  - Prowadzący: r.pr. dr Przemysław Pytlak, adw. Piotr Skawiński;
   
 3. Powiązania między przedsiębiorstwami oraz ocena statusu MŚP podmiotu ubiegającego się o udzielenie pomocy publicznej.
  - Prowadzący: r.pr. dr Przemysław Pytlak, adw. Piotr Skawiński;
   
 4. Charakter prawny i zasady wykonywania umowy o dofinansowanie. 
  - Prowadzący: r.pr. dr Przemysław Pytlak, adw. Piotr Skawiński;
   
 5. Trwałość projektu oraz zagadnienie upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa (ang. non-fraudulent bankruptcy).
  - Prowadzący: r.pr. dr Przemysław Pytlak, adw. Piotr Skawiński;
   
 6. Przesłanki zwrotu środków oraz zasady nakładania korekt finansowych.
  - Prowadzący: r.pr. dr Przemysław Pytlak, adw. Piotr Skawiński.

 

Szczegóły dotyczące oferty szkoleń związanych z problematyką funduszy unijnych 
znajdziecie Państwo na dedykowanej stronie Kancelarii
www.skawinskipytlak.com

Ta strona używa plików cookies w celu optymalizacji treści w obrębie serwisu. Użytkownik może mieć wpływ na te pliki korzystając z ustawienień przeglądarki internetowej. Jeżeli nie zgadzasz się na to, możesz w każdej chwili opuścić witrynę. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację przez użytkownika stosowania plików cookies.
Polityka prywatności   |   Potwierdzam