Piotr Skawiński

Kancelaria Adwokacka

KONTAKT

Piotr Skawiński Kancelaria Adwokacka

20-024 Lublin
ul. Lipowa 20 lok. 9

tel.: +48 81 563 42 11

tel./fax: +48 81 563 30 37

tel. kom.: +48 606 28 44 66

e-mail: adwokat@pskawinski.com

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetworzenie podanych przeze mnie w formularzu danych do celów rekrutacji i/lub odpowiedzi na pytanie i/lub przygotowania zindywidualizowanej oferty usług prawnych. Jednocześnie wyrażam zgodę na ewentualny kontakt ze mną drogą telefoniczną (rozmowa telefoniczna i/lub SMS) i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub listownie – w celu określonym w złożonym przeze mnie formularzu kontaktowym. Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Piotr Skawiński Kancelaria Adwokacka – we wskazanym powyżej zakresie.
Potwierdzam zapoznanie się z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż: 1. Administrator Danych. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Piotr Skawiński Kancelaria Adwokacka, ul. Lipowa 20 lok. 9, 20 – 024 Lublin 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowego Inspektora Ochrony Danych: rodo@pskawinski.com. 3. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców. Państwa dane mogą zostać przekazane: 1) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. osobom świadczącym pomoc prawną (adwokaci, przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego); 2) organom publicznym i podmiotom (jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań). 4. Cel przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zapytania sformułowanego w przesłanym formularzu kontaktowym. 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, informacja o wymogu podania danych. Dane osobowe będą przetwarzane: 1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę osoby, której dane dotyczą) - podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa w ust. 4. 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu: 1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przez czas określony kategorią archiwalną danej sprawy, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń; 2) jeżeli wyrazili Państwo zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu (dla którego zostały zebrane), do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń. 7. Prawa osób, których dane dotyczą. Przysługuje Państwu: 1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 1 lit. b i ust. 3 lit. d, e RODO) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO; 2) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli wyrazili Państwo zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania
Ta strona używa plików cookies w celu optymalizacji treści w obrębie serwisu. Użytkownik może mieć wpływ na te pliki korzystając z ustawienień przeglądarki internetowej. Jeżeli nie zgadzasz się na to, możesz w każdej chwili opuścić witrynę. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację przez użytkownika stosowania plików cookies.
Polityka prywatności   |   Potwierdzam