Piotr Skawiński

Kancelaria Adwokacka

MEDIACJE

Nowelizacja procedury cywilnej wprowadziła w przepisie art. 187 §1 pkt 3 obowiązek wykazania, czy strona inicjująca postępowanie cywilne podejmowała wcześniej próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu – a jeżeli takich prób nie było, to co było tego przyczyną.

Wszyscy mamy świadomość długości postępowań sadowych. Sprawy potrafią ciągnąć się latami, pochłaniając w tym czasie duże koszty i narażając Strony na stres związany z występowaniem przed Sądem. Finalnie, po wieloletnim procesie często zdarza się, że ewentualna korzyść z wygranej sprawy ma już wyłącznie charakter ambicjonalny. Korzystny dla siebie wyrok sądu należy jeszcze wyegzekwować, co również wiąże się z czasem i kosztami. Podjęcie rozmów mediacyjnych ze Stroną przeciwną, jeszcze przed wytoczeniem ewentualnego powództwa, może pozwolić na złagodzenie sporu, wyciszenie zbędnych emocji i znalezienie kompromisowego rozwiązania, które będzie możliwe do zaakceptowania przez obie Strony.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów biznesowych podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu oferty Piotr Skawiński Kancelaria Adwokacka o prowadzenie pozasądowej mediacji. Usługa ta jest świadczona w kooperacji ze spółką WRF sp. z o.o., która zapewnia doradztwo biznesowe w pełnym zakresie  (w tym również w zakresie pozyskiwania srodków UE).

W wielu przypadkach rozmowa pomiędzy zwaśnionymi Stronami na neutralnym gruncie, moderowana przez wykwalifikowanego mediatora, może doprowadzić do ugodowego zakończenia sporu. Ugodowe zakończenie sporu to także szansa na szybszą realizację wzajemnych zobowiązań.

Próby ugodowego rozwiązania sporu prowadzone są przez wykwalifikowanych prawników – praktyków prawa (adwokatów, radców prawnych), którzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu mediacji oraz legitymują się wpisem na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie (poz. 108 - r.pr. Jaromir Miaskowski oraz poz. 159 - adw. Piotr Skawiński).

Ta strona używa plików cookies w celu optymalizacji treści w obrębie serwisu. Użytkownik może mieć wpływ na te pliki korzystając z ustawienień przeglądarki internetowej. Jeżeli nie zgadzasz się na to, możesz w każdej chwili opuścić witrynę. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację przez użytkownika stosowania plików cookies.
Polityka prywatności   |   Potwierdzam